Enjoy School – aj učenie a vzdelávanie môže byť neuveriteľná zábava

Hravá Škola!

Vítame vás v Enjoy School – súkromnej komunitnej škole, kde deti modernými a hravými metódami spoznávajú svet okolo seba. Našou vášňou a poslaním je kreatívne vzdelávanie, pri ktorom využívame overené medzinárodné  metodiky (Brick by Brick, Helen Doron English, Hejného metóda, Scratch a i.). Nechýba ani environmentálna výchova. Prepájame hru (entertainment) so vzdelávaním (education). Kvalifikovaní lektori v kombinácii s modernými učebnými pomôckami a technikou sú garanciou zážitkového vzdelávania, ktoré deti vtiahne do víru užitočných informácií. Dôraz kladieme na efektívne striedanie výučbových blokov, hry a pobytu vonku (voľné aktivity). Dbáme na rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, kreativity, podnecujeme predstavivosť detí, ale zároveň nezabúdame ani na pohybový vývin. Deti vedieme k prirodzenej socializácii a rešpektovaniu, tímovej spolupráci, sústredeniu aj zdravému sebavedomiu. Výučbou sa usilujeme podnecovať ich prirodzenú hravosť, zvedavosť a nadšenie pre objavovanie nových vecí.

Kategórie našich služieb

Montessori pedagogika

Domáce vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie

Homeschooling na slovensku

Špeciálna metodika