Lektori

Naša škola ENJOY creativity sa môže pochváliť tímom vynikajúcich lektorov. Sú to odborníci v rôznych oblastiach, ktorí sú zároveň vášnivými pedagógmi. Rozmanitosť našich lektorov nám umožňuje ponúkať široké spektrum predmetov a aktivít, čo je v súlade s naším cieľom poskytnúť študentom holistické a rozmanité vzdelanie.

Lektori sú základom našej školy a hrajú kľúčovú úlohu v našom úsilí o podporu kreativity a lásky k učeniu.

Viac o naších Lektoroch

Naši lektori sú nielen skúsení odborníci vo svojich oblastiach, ale aj nadšenci pre výučbu a učenie. Majú bohaté skúsenosti s prácou s deťmi rôznych vekových skupín a s rôznymi učebnými potrebami.

Lektori sú zasvätení individualizovanému prístupu k výučbe, ktorý zohľadňuje jedinečné schopnosti a záujmy každého študenta. Sú to skutoční mentori, ktorí svojim študentom pomáhajú rásť a rozvíjať sa nielen ako študenti, ale aj ako ľudia.

Odbornosť

Odbornosť je základným stavebným kameňom kvalitného vzdelávacieho procesu. Bez odborných poznatkov a skúseností učiteľov by vzdelávanie nebolo efektívne, ani autentické. Odbornosť vo všeobecnosti znamená hlboké a široké pochopenie konkrétnej oblasti. Tento typ vedomostí a skúseností sa získava cez roky štúdia a praxe daného lektora.

V školstve sa odbornosť prejavuje nielen v schopnosti učiteľa ovládať predmet, ale aj v schopnosti efektívne a inšpiratívne prenášať tieto vedomosti na študentov. Tento proces vyžaduje kombináciu teoretických poznatkov, praktických skúseností a pedagogických zručností.

Odbornosť lektora tiež znamená schopnosť neustále sa vzdelávať a učiť sa nové veci. Svetské trendy, vedecké objavy a technologický pokrok neustále menia naše chápanie sveta a tým aj obsah a metódy vzdelávania. Lektori, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti, sú schopní sledovať tieto zmeny a prispôsobiť svoju výučbu tak, aby bola pre študentov aktuálna a relevantná.