Metodika alebo ako funguje naša výučba

V Enjoy School veríme, že poznanie ide ruka v ruke s pochopením súvislostí. Dôležité je hľadanie argumentov, prirodzené logické uvažovanie, formovanie vlastných názorov a uznávanie základných ľudských hodnôt (vzájomný rešpekt, zodpovednosť a pod.).

Viac o metodike

Chceme, aby sa naši žiaci aktívne zaujímali o svet okolo seba a boli iniciatívni v oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Aj preto kladieme veľký dôraz nielen na výber špičkových kvalifikovaných lektorov, ale aj medzinárodné metodiky, ktoré využívame v rámci výučby – Brick by Brick (svete techniky, prírodných vied, matematiky, stavebníctva s obľúbenými kockami LEGO®), Helen Doron English (angličtina bez bifľovania), Scratch (programovanie, IT, umelecké zručnosti), Hejného metóda (matematika) aj environmentálna výchova (pochopenie vzťahov človek – životné prostredie aj vzájomných vzťahov medzi organizmami).

Učenie s radosťou

Naša metodika výučby je zameraná na učenie s radosťou. Veríme, že výučba by nemala byť vnímaná ako povinnosť alebo záťaž, ale skôr ako cesta k objavovaniu nových vecí, kreativite a sebarozvoju. Našou hlavnou úlohou je povzbudiť deti k učeniu sa, vytvoriť prostredie, kde budú mať radosť z poznania a kde sa budú cítiť motivované a povzbudené. Prístup učenia s radosťou je súčasťou našej metodiky výučby a je to jedna z našich najväčších priorít.

Technika

Druhá dôležitá časť našej metodiky výučby sa týka využívania techniky. V ENJOY creativity využívame technológiu ako podporný nástroj, ktorý umožňuje efektívnejšie učenie. Umožňuje personalizované učenie a adaptáciu na špecifické potreby a tempo každého študenta. Metodika výučby zahŕňa tiež využívanie techniky na podporu kreativity a inovatívnosti, čo je v súlade s našim zameraním na podporu kreatívneho a kritického myslenia. Technológia je preto kľúčovou súčasťou našej metodiky výučby, ktorá nám umožňuje vytvárať efektívne, zaujímavé a interaktívne výučbové prostredie.