Metodika alebo Ako funguje naša výučba

V Enjoy School veríme, že poznanie ide ruka v ruke s pochopením súvislostí. Dôležité je hľadanie argumentov, prirodzené logické uvažovanie, formovanie vlastných názorov a uznávanie základných ľudských hodnôt (vzájomný rešpekt, zodpovednosť a pod.).

Viac o metodike

Chceme, aby sa naši žiaci aktívne zaujímali o svet okolo seba a boli iniciatívni v oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Aj preto kladieme veľký dôraz nielen na výber špičkových kvalifikovaných lektorov, ale aj medzinárodné metodiky, ktoré využívame v rámci výučby – Brick by Brick (svete techniky, prírodných vied, matematiky, stavebníctva s obľúbenými kockami LEGO®), Helen Doron English (angličtina bez bifľovania), Scratch (programovanie, IT, umelecké zručnosti), Hejného metóda (matematika) aj environmentálna výchova (pochopenie vzťahov človek – životné prostredie aj vzájomných vzťahov medzi organizmami).

Učenie s radosťou

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Technika

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.