Súkromná škola ENJOY School – kreatívne vzdelávanie detí

Súkromná škola ENJOY School uznáva heslo – Tvorím, teda som! Našou prioritou je kreatívne vzdelávanie detí.

Bohaté skúsenosti a prax, ako aj množstvo realizovaných programov a kurzov nás utvrdilo v tom, že učenie hrou je efektívne. Obzvlášť ak ide ruka v ruke so stimulujúcim prostredím a motivujúcim lektorom. Tak deti bažia po nových vedomostiach a vzdelávanie sa pre ne stáva úžasným dobrodružstvom. Každý deň sa budú tešiť na objavovanie sveta okolo a odhaľovanie jeho zákonitostí a princípov. Naša súkromná škola dômyselným spôsobom prepája hru a vzdelávanie.

Samozrejmosťou sú moderné učebné materiály, metódy, pomôcky a technológie, ktoré napomáhajú k zážitkovej výučbe (prebieha v súlade so schváleným štátnym vzdelávacím programom)..

Súkromná škola využívajúca najmodernejšie metodiky

Komunitná súkromná škola ENJOY School tvorí základoškolské vzdelávacie skupiny detí (max. 10 žiakov/jedna skupina), ktoré vedú špecializovaní lektori školení podľa princípu edutainment.

Naším cieľom je podnetná a rešpektujúca výchova aktívnych a tvorivých detí pomocou najmodernejších metodík ako Brick by Brick (prírodné a technické vedy), Helen Doron English (anglický jazyk), Scratch (IT, prezentačné a umelecké zručnosti) či Hejmého metóda (matematika).

Nechýba dôraz na telesný rozvoj (vonku aj v priestoroch modernej telocvične), animoterapeutické a canisterapeutické aktivity (so psíkom a inými zvieracími kamarátmi), ako aj na environmentálnu výchovu, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami, ako aj vzťahom človeka k životnému prostrediu.

Súkromná škola, ktorá efektívne strieda vzdelanie a voľnočasové aktivity

Naši lektori sa usilujú deti prirodzene socializovať a podporovať ich sebadôveru a samostatnosť. Vedú ich k tímovej práci a ku kreatívnemu spôsobu myslenia. Celodenný program je účelne rozdelený do blokov pozostávajúcich zo striedania vzdelávacích a voľných aktivít.

Medzi podporované aspekty patrí zážitkové vzdelávanie, montessori pedagogika, domáce vzdelávanie i homeschooling na Slovensku. Súkromná škola ENJOY School v Bratislave je otvorená počas pracovných dní od 7:00 do 16:30. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Následne si dohodneme termín pohovoru – s vami aj vašim dieťaťom – zmyslom ktorého je vzájomne spoznanie sa a definovanie očakávaní a cieľov.